VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

(Tài chính) Ngày 18/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 209-2013-ND-CP.pdf
Có thể bạn quan tâm