VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 686/QĐ-BTC:

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính

Ngày 19/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 686/QĐ-BTC quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 2 điều, kèm theo Quyết định này Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục vị trí công tác cần định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 686/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM