kinh tế."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định 89/2016/NĐ-CP:

Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Theo đó, các tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Nghị định quy định 7 điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ...

Mời xem nội dung chi tiết Nghị định:nghi_dinh_89-2016-nd-cp_HVER.doc


Có thể bạn quan tâm