kinh doanh dịch vụ mua bán nợ."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định số 69/2016/NĐ-CP:

Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo Nghị định, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng 6 điều kiện. Cụ thể là, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này; Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện...

Mời Quý độc giả xem nội dung Nghị định: nghi_dinh_69-2016-nd-cp_URCK.doc

Có thể bạn quan tâm