VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 65/2018/TT-BTC:

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Ngày 31/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2018/TT-BTC quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.

Thông tư gồm 5 điều, kèm theo 2 phụ lục,quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính và các đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý của ngành Tài chính nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tài chính và các cơ quan Nhà nước; công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê tài chính theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính bao gồm:

- Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư;

- Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 65/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM