Quy định mới về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà.

Cùng chuyên mục