Quy định mới về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

(Tài chính) Ngày 25/01/2013, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BTC về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Cùng chuyên mục