VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quy định mới về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

(Tài chính) Ngày 15/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Theo Thông tư trên, trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho các Ngân hàng chính sách, Bộ Tài chính thông báo hạn mức phát hành tạm thời trong quý I năm kế hoạch cho các Ngân hàng chính sách, với giá trị tối đa không vượt quá số nợ gốc trái phiếu đến hạn trong quý I năm kế hoạch và hạn mức đang trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thông báo là trước ngày 31/12 hàng năm.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 167-2013-TT-BTC.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM