ban hành."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 89/2015/TT-BTC:

Quy định mua, bán hàng dự trữ quốc gia

(Taichinh) - Ngày 01/8/2015, việc nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Theo đó, nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia là phải đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm, thời gian và đúng đối tượng quy định. Hàng được giao, nhận trên phương tiện vận chuyển của bên giao hoặc bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia hoặc tại địa điểm do cấp có thẩm quyền quy định. Hàng nhập trước, xuất trước; hàng nhập sau xuất trước phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Mời xem nội dung cụ thể: thong_tu_89_2015_btc_SLGM.doc
Có thể bạn quan tâm