VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP:

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM