ban hành Thông tư số 87/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Thông tư này sửa đổi quy định về nộp và quản lý sử dụng các khoản thu.

Cụ thể như sau: Cục Tần số vô tuyến điện được trích 60% số tiền phí sử dụng tần số vô tuyến điện thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí đồng thời có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 40% số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Mời xem nội dung cụ thể tại Thông tư: thong_tu_87-2015-tt-btc_OAFY.doc

Có thể bạn quan tâm