VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT:

Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thông tư này gồm 8 điều, quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM