VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 2845/QĐ-BTC:

Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2845/QĐ-BTC kèm theo Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế.

Theo Quyết định, cơ quan thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quyết định này. Các cục thuế có trách nhiệm gửi Quy định phân công cơ quan Thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn đã được ban hành về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để thống nhất thực hiện.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phân công quản lý thuế đối với người nộp thuế, kiểm tra việc thực hiện phân công quản lý đối với người nộp thuế tại các cục thuế, chi cục thuế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2845/QĐ-BTC.
 

Có thể bạn quan tâm