VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính

Quyết định số 1706/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính

Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1706/QĐ-BTC quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình thực hiện đến năm 2025

Quyết định này gồm 4 điều, quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình thực hiện đến năm 2025.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị trong ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu và lộ trình thực hiến đến năm 2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1706/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM