VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 132/2017/TT-BTC:

Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC về quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2018.
Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán NSNN được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1 – 30/6/2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2018.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2018 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao...

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm ngân sách 2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 132/2017/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM