VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

(Tài chính) Ngày 29/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 175/2013/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Thông tư này quy định áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, bao gồm:

Một là, thu thập, xử lý, quản lý thông tin, dữ liệu liên quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thu thập, xử lý, quản lý thông tin, dữ liệu liên quan đến người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Hai là, ban hành bộ tiêu chí và tổ chức đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong từng thời kỳ.

Ba là, việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 175-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm