VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg:

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngày 25/12/2019, Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 5 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg:

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM