VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp

Ngày 9/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2270/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Theo Quyết định, ngôn ngữ XML là định dạng dữ liệu được áp dụng để trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của doanh nghiệp gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất.
Thành phần của một thông điệp XML: là một khối tạo thành thông điệp XML bắt đầu bằng một thẻ mở và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên.
Thuộc tính của một thành phần: cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.
Một thông điệp XML trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của doanh nghiệp được gọi là hoàn chỉnh và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệp dữ liệu tại các Phụ lục của Quy định...
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2228/QĐ-TCHQ ngày 5/7/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2270/QĐ-TCHQ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM