VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 35/2019/TT-NHNN:

Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 35/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2019.

Thông tư này gồm 4 chương, 30 điều, quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc hạch toán quá trình hình thành tài sản đối với công trình đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án viện trợ không hoàn lại (trong quá trình thực hiện dự án) thuộc hệ thống NHNN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 35/2019/TT-NHNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM