VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 124/2018/TT-BTC:

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Ngày 20/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.

Thông tư gồm 5 chương, 9 điều, quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và ngoài công lập theo quy định của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy; Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/2/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 124/2018/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM