VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 36/2019/TT-NHNN:

Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Thông tư 36/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư này gồm 10 điều, quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia áp dụng đối với đối tượng là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác liên quan đến sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư 36/2019/TT-NHNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM