VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 64/2018/TT-BTC:

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Ngày 30/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 4;
- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 15;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16;
- Bổ sung Điều 20a;
- Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 23;
- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 26;
- Sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo quyết toán;
- Bãi bỏ Điều 5...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 và thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 64/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM