VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 409/QĐ-BTC:

Quy định về tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-BTC ngày 25/3/2020 về tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuế theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định này gồm 3 điều, quy định tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 409/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM