Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 199/2013/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

(Tài chính) Ngày 20/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Theo Thông tư trên, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới thực hiện ổn định theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân và quyết định của ủy ban nhân dân đối với ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định.

Đồng thời, ngân sách cấp tỉnh bổ sung cân đối để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quyết định của ủy ban nhân dân cùng cấp.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 199-2013-TT-BTC.doc
Có thể bạn quan tâm