ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 326/2016/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 23/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo Thông tư, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các địa phương bao gồm:

- 50% tăng ngân thu ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất) được Thủ tướng giao.

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Một phần số thu được để lại theo chế độ năm 2017 phải trích để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2016 trở về trước chưa sử dụng chuyển sang.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các nội dung về việc thu và dự toán chi, cấp phát, thanh toán kinh phí… của ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ Khoản 5 Điều 4 Thông tư 153/2013/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 326/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm