VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tư số 125/2018/TT-BTC:

Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 125/2018/TT-BTC Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Thông tư số 125/2018/TT-BTC gồm 14 điều, quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, bao gồm: tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cấp và thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Đối tượng áp dụng gồm: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính); Các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm; Các cá nhân tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

- Thông tư số 125/2018/TT-BTC.

- Phụ lục 1a Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

- Phụ lục 1b Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

- Phụ lục 2 Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

- Phụ lục 3 Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

- Phụ lục 4 Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

- Phụ lục 5 Thông tư số 119/2018/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM