VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP:

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Ngày 6/5/2016, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/ 6/2016.

Theo đó, đối với các trường hợp khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cá nhân có thành tích...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây:thong_tu_lien_tich_so_70-2016-ttlt-btc-ttcp_OZSY.doc

Có thể bạn quan tâm