Thông tư số 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 198/2013/TT-BTC:

Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

(Tài chính) Ngày 20/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư này quy định chế độ quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án, chương trình, đề án sử dụng vốn nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.

Dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại Thông tư này bao gồm: dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 198-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm