VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2468/QĐ-BHXH:

Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2468/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 về quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Quyết định này quy định về Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2468/QĐ-BHXH.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM