VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1007/QĐ-BTC:

Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Ngày 02/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1007/QĐ-BTC phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1007/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM