VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 629/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính

Ngày 10/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 629/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện từ thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Quyết định này gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện từ thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành gồm: Cục trưởng Cục tin học và Thống kê Tài chính; Chánh văn phòng Bộ Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 629/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM