VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015

Thông tư số 07/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015

Ngày 28/1/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Thông tư số 07/2019/TT-BTC gồm 3 điều, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC bao gồm: Điều 6; Khoản 3 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Khoản 1 Điều 18; Điều 19; Điều 20a; Điều 23; Điều 25; Khoản 3, 7 Điều 26; Mẫu 03a/DNUT của Thông tư 72/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng thực hiện bãi bỏ cụm từ “phải được thực hiện bằng máy soi” tại khoản 2 Điều 5 và khoản 5 Điều 7 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 07/2019/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM