VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 22/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 16/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC gồm: Khoản 1, khoản 7 và khoản 9 Điều 3; Điều 4; Điều 5; Khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điểm c, d, đ khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 10; Khoản 1 Điều 12; Khoản 1, khoản 3, khoản 5 và khoản 9 Điều 13; Bổ sung các khoản 5, khoản 6 và khoản 7 vào Điều 14; Khoản 4, khoản 9 và khoản 10 Điều 15.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 22/2019/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM