VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 136/2018/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 136/2018/TT-BTC gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC bảo gồm: Khoản 4, Điều 5; khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; Khoản 1, Điều 9; Khoản 3, Điều 10; Khoản 3, Điều 11.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 136/2018/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM