VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 29 /2014/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

(Tài chính) Ngày 26/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29 /2014/TT-BTC hướng dẫn xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư trên sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mời donwload nội dung Thông tư: Thong tu so 29-2014-TT-BTC.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM