VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư này gồm 3 điều, sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 33/2019/TT-NHNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM