VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 82/2016/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Ngày 16/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng.

Theo đó, Thông tư 82 sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bộ, ngành quản lý lĩnh vực trong việc tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ như sau: “Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ của Thủ tướng Chính phủ hoặc người được ủy quyền...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết Thông tư:thong_tu_82-2016-tt-btc_EIIV.doc


Có thể bạn quan tâm