VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg:

Sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV

Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg ngày 10/1/2020 sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm hiv, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM