VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 32/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản

Thông tư số 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ban hành ngày 31/12/2019.

Thông tư này gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2020

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 32/2019/TT-NHNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM