VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 173/2016/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Ngày 28/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất, khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính).

Thông tư số 173/2016 sửa đổi quy định về điều kiện đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Thông tư 219/2013 như sau:

+ Bỏ quy định: Tài khoản thanh toán qua ngân hàng của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế và bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản vay tiền để thanh toán cho nhà cung cấp tại các tổ chức tín dụng.

+ Ngoài ra, theo Thông tư 173/2016, trường hợp thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mà một trong hai bên có tài khoản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì tài khoản này không bắt buộc đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế.

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào có hiệu lực ngày 15/12/2016.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM