VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 286/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán

Ngày 7/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 286/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định công bố kèm theo 05 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Quyết định cũng bãi bỏ các thủ tục hành chính tại thứ tự 3, 4, 5, 6, 7 tại danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-BTC ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/3/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 286/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM