VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị quyết số 63/NQ-CP:

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Ngày 22/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm: Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Hiến pháp năm 2013; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các bộ luật, luật, thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Hoàn thiện cơ chế phân cấp đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới; Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: nghi_quyet_63-2016-nq-cp_YDGA.doc

Có thể bạn quan tâm