VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 178/2019/TT-BQP:

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do bộ quốc phòng quản lý

Thông tư số 178/2019/TT-BQP ngày 02/12/2019 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do bộ quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do bộ quốc phòng làm chủ sở hữu.

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức, điều động, luân chuyển đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 178/2019/TT-BQP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM