Thông tư số 184/2013/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp

(Tài chính) Ngà 4/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 184/2013/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khi xây dựng, mua sắm Phần mềm Quản lý tài sản cố định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khi sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ để xây dựng, mua sắm phần mềm Quản lý tài sản cố định phải thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 184-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm