VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông báo số 5362/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018

Ngày 31/10/2018, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước ra Thông báo số 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11/2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
- Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11/2018 là 1 USD = 22.720 đồng;
- Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 11/2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm của Thông báo...
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 5362/TB-KBNN.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM