VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

(Tài chính) Ngày 27/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bao gồm: (i) Hành vi vi phạm về hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; (ii) Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh và môi trường trong lĩnh vực dầu khí; (iii) Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin và các quy định khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí; (iv) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu; (v) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu; (vi) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây khí dầu mỏ hóa lỏng gọi tắt là LPG); (vii) Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh LPG; vi phạm quy định về chai LPG và LPG chai; (viii) Hành vi vi phạm quy định về nạp, cấp LPG; (ix) Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa, kiểm định chai LPG.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 97-2013-ND-CP.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM