Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư Liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(Tài chính) Ngày 6/12, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư Liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Thông tư này hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 32-2013-TTLT-BLDTBXH-BNG.doc

Có thể bạn quan tâm