VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán không dùng tiền mặt: Khi tương lai được kéo lại gần

Thanh toán không dùng tiền mặt: Đề bài khó cho khu vực nông thôn

Doanh nghiệp nỗ lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt vào cuối năm 2020

Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Đồ họa: Inphographics
Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Đồ họa: Inphographics
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM