cổ phiếu niêm yết tại HNX có 374 mã niêm yết với hơn 12,6 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết đạt 126.000 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng