đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 303,6 triệu USD."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng